Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко-математичний факультет

Кафедра алгебри і комп'ютерної математики

Десятерик Олександра Олександрівна

Асистент кафедри, кандидат фізико-математичних наук

Scopus Author ID: 57204468174

ORCID iD: 0000-0002-7591-3846

Google Scholar

Контакти

Механіко-математичний факультет, кімната 222
Тел.: +380 44 259 0517
E-mail: desiateryk@knu.ua, sasha.desyaterik@gmail.com

Загальна інформація

У 2013 році закінчила механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Кандидат фізико-математичних наук (2021 рік, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, за спеціальністю - алгебра та теорія чисел)

У 2015-2018 роках працювала на посаді інженера 1 категорії, а у 2018-2020 на посаді молодшого наукового співробітника у Міжнародному Науково Навчальному Центрі Інформаційних Технологій та Систем.
З 2020 року асистент кафедри алгебри та комп’ютерної математики

Викладацька робота

Алгебра і теорія чисел, Алгебра, Дискретна математика, Конкретна математика, Математична логіка

Наукова діяльність

Теорія напівгруп, дискретна математика

Основні публікації

  1. O. G. Ganyushkin, O. O. Desiateryk Variants of a semilattice // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Physics & Mathematics - 2013. - № 4. - P. 12-16.
  2. O. O. Desiateryk Variants of commutative bands with zero // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Physics & Mathematics - 2015. - № 4. - P. 15-20.
  3. O. O. Desiateryk, O. G. Ganyushkin Variants of a lattice of partitions of a countable set // Algebra and Discrete Mathematics - 2018. -Vol 26. No 1. - P. 8-18.
  4. Desiateryk O.O. On conditions for the Brandt semigroup to be non-isomorphic to the variant // Bulletin of Donetsk National University. Series A. Natural Sciences - 2019. No 1-2. - P. 20-25.
  5. О. Десятерик Варіанти напівгрупи Ріса матричного типу // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. - 2019. Випуск 88. - С. 12-21
  6. О. Десятерик Варіанти прямокутних в’язок // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. - 2020. Випуск 89. - С. 11-16
  7. O. G. Ganyushkin, O. O. Desiateryk Automorphism group of the variant of the lattice of partitions of a finite set // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Physics & Mathematics 2020. - № 3. - P. 113-117.
  8. Ganyushkin O.; Desiateryk O. Automorphism Groups of Some Variants of Lattices. Carpathian Math. Publ. 2021, 13, 142-148.